Våra maskiner


CNC-Maskiner
1 st. CNC-flerop-svarv 7-axlig, Biglia, 2 revolvrar, 2 spindlar med c-axel, y-axel, 24 verktyg roterande, stångkapacitet 80 mm, max. diam. 240 mm, max. längd 320 mm
1 st. CNC-flerop-svarv 7-axlig, Schaublin, 2 revolvrar, 2 spindlar med c-axel, y-axel, 24 verktyg roterande, stångkapacitet 42 mm max. diam. 250 mm, max. längd 500 mm
1 st. CNC-flerop-svarv 6-axlig, Boley, 1 revolver, 2 spindlar med c-axel, 16 verktyg roterande max. diam. 42 mm, max. längd 200 mm 
1 st. CNC-svarv Storebro, 12 verktyg varav 6 roterande, 30 hk spindelmotor, max. diam. 130 mm, max. längd 675 mm 
1 st. CNC-svarv Ikegai, 12 verktyg, 20 hk spindelmotor, max. diam. 250 mm, max. längd 580 mm 
1 st. CNC-svarv SMT, 12 verktyg, 50 hk spindelmotor, max. diam. 200 mm, max. längd 530 mm 
1 st. CNC-svarv Biglia, 12 verktyg roterande, max. diam. 490 mm, max. längd 600 mm
1 st. CNC-horisontal flerop. Kitamura, 4-axlig, 2 palletter, 40 verktyg, 15 hk spindelmotor, arbetsområde X=585, Y=460, Z=510 mm 
1 st. CNC-vertikal flerop. Dahli, 26 verktyg, 12 hk spindelmotor, delningsdocka med 0.09 graders delning arbetsområde X=780, Y=510, Z=500 mm 
1 st. CNC-rund- och hålslip Tacchella, max. diam. 250 mm, max. utv. längd 1000 mm  
1 st. CNC-rund- och hålslip Studer, max. diam. 285 mm, max. utv. längd 1000 mm.

Manuella maskiner
Specialité: Gängslipning av ut- o. invändiga gängor av såväl standard som special. Gängtolkar i specialutförande.
2 st. Kuggslipmaskiner Modul 0.5-6, antal kugg 10-260, diameter 10-320 mm, max hjulbredd 150 mm.
2 st. Centrumslipmaskiner.
3 st. Rundslipmaskiner med mätstyrningar.
1 st. Planslipmaskin med automatcykel.
1 st. Hålslipmaskin.
1 st. Kapsåg automat.
1 st. Supportsvarv.
1 st. Borrmaskin 4-spindlig.
1 st. Fräsmaskin vertikal.
1 st. Fräsmaskin horisontal med vertikalbom.
2 st. Kuggfräsar, max modul 8, max diam. 800 mm
1 st. Gäng- o. kuggfräs.
1 st. Honingsmaskin.
2 st. Verktygsslipmaskiner.
2 st. Borrspetsslipmaskiner.
Blästring med stålsand, slungmetoden.
Bra arbetslokaler med travers över hela lokalen, max 5 ton lyftkapacitet.

Mätutrustning
Mätrum 1
1 st. CNC-koordinatmätmaskin fabrikat CE Johansson Topaz 7 med JoWin mätprogram Mätområde X=700 mm, Y=450 mm, Z=450 mm
1 st. Mätmaskin Carl Zeiss Jena ULM 01-600 C1 för kalibrering av mätverktyg med plana, parallella, sfäriska, cylindriska och invändiga ytor samt in- och utvändiga gängmätningar. Max. mätområde 100x600 mm.
Mätrum 2
1 st. Koordinatmätmaskin DEA Global Performance 07.10.05 med kuggmätning
1 st. Kuggmätmaskin Hoefler EFRS 401A
Mätrum 3
2 st. Mikroskåp försedda med glasmätstavar 10, 15, 30 och 50 ggr. förstoring. Utrustade med kassetter för MM, W, UNF, TR och Modul-gängor samt vinkel-, radie- och hårkassetter. Uppspänning mellan dubbar och uppläggning i V-block. Mätområde X=150 mm, Y=75 mm. Avläsning 0.0025 mm.
1 st. Mikroskåp med större mätområde.
1 st. Ytjämnhetsmätare för Ra, Rp, Rq, Rt och Rz.
1 st. Diabasskiva med höjdinställningsmikrometer 0-600 mm. Avläsning 0.002 mm.

Hårdhetsprovare.
Kugg-, gäng- och trepunktsmikrometrar. Gängtrådsmätning uträknas med dator. Hålmikrometrar och indikatorer. Hål-, gäng-, och gängringtolkar. Passbitar, kalibreringspassbitar, mm.

Övrigt
Streckkoder för noggrann tidsregistrering av arbetstempon.
Datoriserade kontrollrapporter medlevereras om så önskas.
Certifierade enligt FR2000.


KVALITETSPOLICY AB
J.E. Bergströms Mek. Verkstads mål är:
Att betraktas som en pålitlig och kvalitetsinriktad leverantör av egna produkter samt legoarbeten.
Att tillverka med god lönsamhet för företaget och kunderna.
Att leverera i rätt tid och enligt kundernas ritningar, specifikationer och önskemål
Att göra rätt från början och leverera i rätt tid skall gälla för allt arbete inom företaget

ANSVAR
Företagsledningen
RUTIN
Omprövas vid ledningens genomgång.
MILJÖPOLICY
AB J.E. Bergströms Mek. Verkstads övergripande målsättning är att verksamheten skall bedrivas så miljövänligt som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
Gällande lagstiftning skall ses som minimikrav Att så långt som möjligt värna om en god och miljövänlig verksamhet samt att utförda tjänster så litet som möjligt skall belasta miljön.
Ett aktivt förebyggande miljöarbete är en väsentlig del av verksamhets-styrningen. Konkreta mål, dokumenterade rutiner, årliga handlingsplaner och uppföljning/utvärdering är avsett att ingå som ett element i styrningen av verksamheten.

Bilder

Letar Ni efter en pålitlig leverantör av mekaniska produkter?
Tveka inte att ta kontakt med oss!

Kontakta oss