Kvalitet, snabb leverans och god lönsamhet för båda parter

En pålitlig underleverantör med legotillverkning av finmekaniska produkter sedan 1944.

Företaget

Verksamheten startades 1944 av John Erik Bergström. 1949 ombildades företaget till aktiebolag och 1964 övertogs verksamheten av sonen Peter Bergström, och så småningom sonen Kent. 2018 såldes företaget till Bo Carlsson. Företaget har idag 12 anställda.

Under åren har ungefär 200 automatmaskiner företrädesvis avsedda för spiralborrtillverkning producerats. Vidare har stålhållare för svarvar, delningsbord för borr- och fräsmaskiner samt olika typer av verktyg tillverkats. Sedan 1952 har gängslipning av noggranna skruvar och muttrar, små som stora i litet eller större antal framställts. 1999 införlivades också kuggslipning i verksamheten. Företaget är beläget i Frövi, i utkanten av Bergslagen.

AB JE Bergströms Mekaniska är underleverantör av finmekaniska produkter till svensk och europeisk industri med inriktning på slipning där gäng-, kugg- och splinesslipning ingår. Vi kan också erbjuda tillverkning av små och medelstora serier av egna och kunders produkter på ett kompetent och kostnadseffektivt sätt med minsta möjliga miljöpåverkan. 

Bland annat tillverkar vi delningsbord, stålhållare, svarvstopp och chipsuppsamlare för förpackningsarbeten. Den huvudsakliga produktionen är legoarbeten av finmekaniska detaljer.

Målet med verksamheten är att genom hög kvalitet och kompetenta medarbetare kunna öka företagets bas för fortlevnad och expansion i modernare och miljövänligare maskiner. Detta kan uppnås genom nöjda kunder. Vi söker ständigt nya produkter att ta upp i vårt program. Vi strävar efter att betraktas som en pålitlig och kvalitetsinriktad leverantör av egna produkter samt legoarbeten, att tillverka med god lönsamhet, i rätt tid och enligt kundernas ritningar, specifikationer och önskemål. Välkommen att kontakta oss med förfrågningar!

Kvalitetspolicy

AB J.E. Bergströms Mek. Verkstads mål är:
Att betraktas som en pålitlig och kvalitetsinriktad leverantör av egna produkter samt legoarbeten.
Att tillverka med god lönsamhet för företaget och kunderna.
Att leverera i rätt tid och enligt kundernas ritningar, specifikationer och önskemål
Att göra rätt från början och leverera i rätt tid skall gälla för allt arbete inom företaget

Ansvar

Företagsledningen

Rutin

Omprövas vid ledningens genomgång.

Miljöpolicy

AB J.E. Bergströms Mek. Verkstads övergripande målsättning är att verksamheten skall bedrivas så miljövänligt som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Gällande lagstiftning skall ses som minimikrav Att så långt som möjligt värna om en god och miljövänlig verksamhet samt att utförda tjänster så litet som möjligt skall belasta miljön

Ett aktivt förebyggande miljöarbete är en väsentlig del av verksamhets-styrningen. Konkreta mål, dokumenterade rutiner, årliga handlingsplaner och uppföljning/utvärdering är avsett att ingå som ett element i styrningen av verksamheten.