Kvalitet, snabb leverans och god lönsamhet för båda parter

En pålitlig underleverantör med legotillverkning av finmekaniska produkter sedan 1944.

Chipsuppsamlare

Chipsuppsamlare, för uppsamling av packchips. Skiljer packmaterialet även från små och lätta komponenter. Förhindrar spill av chips runt arbetsplatsen.