Kvalitet, snabb leverans och god lönsamhet för båda parter

En pålitlig underleverantör med legotillverkning av finmekaniska produkter sedan 1944.

Snabbdelningsbord

Delning och hydraulisk fastlåsning med EN spakmanöver!